Sterkteklasse

De sterkte klasse van de betonput wordt aangegeven met een ‘C’ van Concrete (beton) waarna twee cijfers volgen. Bijvoorbeeld C60/75, dit betekent (C) Beton (60) karakteristieke cilinderdruksterkte in N/mm2 en (75) kubusdruksterkte in N/mm2. Deze sterkte klasse aanduiding is volgens NEN-EN206-1 en NEN8005. Voorheen werd deze sterkteklasse uitgedrukt volgens de VBT 1995 in bijvoorbeeld B45 beton. De sterkteklasse is een maat voor de druksterkte van beton. De sterkteklasse is gebaseerd op de karakteristieke druksterkte na 28 dagen, uitgedrukt in N/mm².

Vergelijking B / C (VBT1995 – NEN-EN206-1 en NEN 8005)

B15 is geworden C 12/15

B55 is geworden C 45/55

B25 is geworden C 20/25

B65 is geworden C 53/65

B35 is geworden C 28/35

B75 is geworden C 60/75

B45 is geworden C 35/45

B85 is geworden C 70/85

[betonput.com] 7
[betonput.com] 4
 
goto E-Smart.nlgoto Beheren